Loď LIDICE alias MARÍNA

Lodná reštaurácia MARÍNA - HYDROBUS
- typ 301, so sedadlami určený na prepravu osôb
- vyrobený v roku 1957 v lodenici Dunai Hajógyár Vác v Maďarsku
- dĺžka 26,5 m, šírka 5,3 m a ponor pri zaťažení 150 ľuďmi bol 1,1 m
- rýchlosť 14 km/h pri vyhliadkovej plavbe proti prúdu, 
v hlbokej vode až 30 km/h

Žilinská MARÍNA s názvom LIDICE
- bola pôvodne určená pre Československú plavbu dunajskú (ČSPD)
- spolu s loďami DRUŽBA (neskôr premenovaná na
TRNAVA, SLAVÍN a BANSKÁ BYSTRICA brázdili vody Dunaja
- ďalšie boli zakúpené do Česka na priehradné nádrže Lipno, Vranov, Orlík a Slapy
- plávala na Dunaji pravdepodobne až do roku 1966
- v roku 1967 bola prevezená do Žiliny a mala výrobné číslo     1968-19

3.mája 1966 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu
„Plávajúcej reštaurácie MARÍNA“ pre Reštaurácie
Žilina, š.p.

Reštaurácie Žilina, š. p. kúpili Hydrobus 301 bez
motora tzn. loď neplávala, ale bola natrvalo ukotvená.
15. máj 1967 Reštaurácie Žilina, š.p. prevzali stavebné
práce od Váhostavu Žilina, n.p. – zhotoviteľa, projekt
stavby zhotovil Hydroprojekt Bratislava, prevádzka
Nosice
Jún 1967 otvorili prevádzku reštaurácie v lodi
MARÍNA, v priebehu roka dosiahla tržbu 252 000 Kčs
r. 1976 v dôsledku klesajúcich tržieb, bola
prevádzka zatvorená a pred výstavbou Vodného diela
Žilina bola zošrotovaná.